دوره حرفه‌ای آموزش بازاریابی ایمیلی

در دوره آموزش بازاریابی ایمیلی یاد می‌گیرید که چه‌طور یک کارزار بازاریابی ایمیل راه بیندازید و مخاطبان بالقوه‌ی خود را به مشتریان بالفعل و ماندگار تبدیل کنید.