تماس بگیرید

خوشحال می‌شوم که با شما صحبت کنم. در اولین گفت‌وگوی‌مان به رایگان، توصیه‌هایی به شما خواهم کرد تا بتوانید به کسب و کارتان رونق بدهید. همچنین، یک پیشنهاد تحقیقات بازار آنلاین بر اساس اطلاعاتی که به من می‌دهید، برایتان تدوین و ارسال خواهم کرد. این پیشنهاد هم رایگان است. اگر پیشنهادهایم به کارتان آمد، به خواست شما برای شناخت عمیق بازار شما وارد عمل خواهم شد و بر اساس اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنم، برایتان یک برنامه بازاریابی دیجیتال جامع تدوین خواهم کرد.

این هم آدرس ایمیل من:

barmak@barmak.digital