چرخ طیار یا منطق بازاریابی درون‌گرا

در این ویدئو با مفهوم چرخ طیار و اصول بازاریابی درون‌گرا آشنا می‌شوید و می‌بینید که مشتریان را چه‌طور می‌شود جذب، درگیر و شیفته کرد.