دیجیتال مارکتینگ چیست؟

در این ویدئو می‌فهمید که دیجیتال مارکتینگ چیست و می‌بینید که چه‌طور بازاریاب‌های دیجیتال با مشتریان ارتباط مستقیم برقرار می‌کنند.