بازاریابی شبکه‌های اجتماعی: افول فیسبوک، اهتزاز اینستاگرام

این گزارش ترجمه‌ای است از گزارشی سالانه سوشال‌مدیا اگزماینر درباره بازاریابی شبکه‌های اجتماعی و نشان می‌دهد فیسبوک رو به افول گذاشته است.