چه‌طور در بازاریابی شبکه‌های اجتماعی متخصص شویم؟

بعید می‌دانم در حال خواندن این مقاله باشید، اما در هیچ کدام از شبکه‌های اجتماعی عضو نباشید. و اگر عضو هستید، پس نیمی از راه را آمده‌اید. نیمه‌‌ی دیگرش هم این است که ویژگی‌های هر کدام از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار را یاد بگیرید و بفهمید که هر کدام به درد …

افول فیسبوک، اهتزاز اینستاگرام

برمک بهره‌مند: گزارش سالانه سوشال‌مدیا اِگزمینر نشان می‌دهد که فیسبوک دارد از چشم بازاریاب‌ها می‌افتد و در کنار آن اینستاگرام قد علم می‌کند. گزارش امسال با پرسیدن نظر بیش از ۴۳۰۰ بازاریاب تهیه شده و این سیزدهمین باری است که این گزارش منتشر می‌شود. گزارش اصلی را می‌توانید از وب‌سایت …