انتشار محتوا در دنیای دیجیتال مارکتینگ

در این ویدئو یاد می‌گیرید که چه‌طور می‌شود با تغییر کاربری محتوا یک بار محتوایی را تولید کرد و آن را چند بار در کانال‌های مختلف دیجیتال توزیع کرد.